DALİART RESİM ÇERÇEVE

Adres     : Reşatbey Mh. 5 Ocak Cd. 5 Ocak Stadyumu Altı No: 16 Seyhan / ADANA
Telefon  : 0322 459 77 63
E-mail    : dalicerceve@hotmail.com
Sanat Nedir?

Sanat toplumsal varlıktır. Bireylerin ve ortak yaşamın özünden kaynaklanan, içinden gelen gerçek yaşam duygusudur.

Sanat bir dildir. İnsanları, milletleri ve çağları sanat eseri tanıtır. Taş Devrinden bu yana binlerce yıldan beri sanat, anlatım aracı olarak kullanılmıştır.


İnsan yaşamında sanatın birçok görevleri vardır. Sanat olmazsa yaşamın değeri olmaz. Çünkü güzeli, iyiyi tanıtmak için sanat gereklidir. Bütün dünya insanları arasında yakınlaşma, bütünleşme, ortak duyguları paylaşma ve zevk almak için sanat önemli bir köprüdür.

Sanatta estetik değerlerin yanısıra toplumun özbenliği vardır. Bu benlik ise; sanatın estetiğini ortaya koyan insanın içinde yaşadığı milletin zekası hayat felsefesi, ahlak, nizam, maddi manevi duygu ve istekleridir.

Sanat, toplumun öz değerlerinden doğar ve gelişir. Onun içindir ki sanat toplumun dışında, ondan ayrı olarak hiçbir şekilde düşünülemez.

Sanatkar, yaratıcı yetenek ve kudretin yanısıra, içinde yetişip geldiği toplunum din, dil, örf ve adet gibi öz değerlerinden alır. O zaman sanat eseri bir mizacın ifadesi olduğu kadar, bir toplumun da eseri olarak ortaya çıkar.
Neler Yaparız ?

- Tuval üzerine baskı
- Canvas baskı
- Fotoblok
- Tarihi Adana fotoğrafları
- Manzara resimleri
- Aynalar
- Çerçeveler
- Fotoğraf çerçeveleri
- Sergi dizayn ve tasarımları